top of page

Privatumo politika

Bendrovės „Druskininkų Maratonas“, kurios registruotosios buveinės adresas yra
Mizarų 52, Druskininkai, privatumo politika, skirta 2023
 m. futbolo stovykloms

Jei siunčiate Dalyvio priėmimo į stovyklą paraišką, tai reiškia, kad sutinkate su šia privatumo politika. Kiekvieną kartą prieš siųsdami dalyvio paraišką dėl priėmimo į stovyklą, tėvai / globėjai turėtų susipažinti su šiuo metu galiojančiomis privatumo politikos taisyklėmis. Jei nesutinkate su privatumo politikos taisyklėmis, nesinaudokite bendrovės „Druskininkų Maratonas“ paslaugomis.

 

Dalyvio ir jo tėvų / globėjų asmens duomenys yra pateikiami pildant registracijos formą ir stovyklos dalyvio kvalifikacinę kortelę. Bendrovė „Druskininkų Maratonas“ daug dėmesio skiria tokios informacijos konfidencialumui apsaugoti, tad asmens duomenys, laikomi stovyklos dalyvių duomenų bazėje, nebus atskleisti kitiems asmenims. Į šią duomenų bazę, kurią sukūrė bendrovė „Druskininkų Maratonas“, įtraukiama tik savanoriškai pateikta informacija, ką asmeniškai atlieka Dalyvis ir jo tėvas / globėjas. Tokius asmens duomenis administruoja bendrovė „Druskininkų Maratonas“.

 

Informacijos apie Dalyvį pateikimas stovyklos dalyvio kvalifikacinėje kortelėje yra būtinas siekiant užtikrinti Dalyvio saugumą ir gerą sveikatos būklę stovyklos metu. Asmeninė Dalyvio ir (arba) jo tėvų / globėjų informacija bus pateikta kuratoriams ir stovyklos vadovams, kurie rūpinsis vaiku stovyklos metu. Todėl visi asmens duomenys, kuriuos Dalyvis ir (arba) jo tėvai / globėjai nurodo pateikdami paraišką arba ją pateikę, bus naudojami išimtinai tam, kad bendrovė „Druskininkų Maratonas“, kaip stovyklos organizatorius, galėtų teikti tinkamas paslaugas arba statistikos tikslais.

 

Teisingos ir išsamios informacijos pateikimas stovyklos Dalyvio kvalifikacinėje kortelėje yra būtina sąlyga, kurią reikia atitikti norint dalyvauti stovykloje. Dalyvių ir jų tėvų / globėjų asmens duomenys, nurodyti stovyklos Dalyvio kvalifikacinėje kortelėje ir registracijos formoje (paraiškoje) bus tvarkomi ir naudojami bendrovės „Druskininkų Maratonas“ tokia apimtimi, kuri būtina užtikrinti Dalyvių saugumui ir sveikatai stovyklos metu ir kuri naudojama draudimo tikslais bei organizatoriaus mokesčių mokėjimo tikslais stovyklai pasibaigus.

 

Surinktų asmens duomenų tikslumas ir jų pokyčiai

 

Tėvai / globėjai turi teisę patekti prie jų pačių pateiktų duomenų ir juos taisyti ir atnaujinti. Tėvai / globėjai turi teisę reikalauti nutraukti jų pateiktų asmens duomenų, susijusių su jais pačiais ir su Dalyviais, tvarkymą. Reikalavimas nutraukti tvarkymą reiškia, kad Dalyvio ir (arba) jo tėvų / globėjų asmens duomenys bus pašalinti iš stovyklos Dalyvio kvalifikacinės kortelės bei Dalyvių duomenų bazės. Tokiu atveju Dalyvis nebegalės toliau dalyvauti stovykloje, o jo tėvai / globėjai turės pasiimti Dalyvį iš stovyklos savo lėšomis asmens duomenų pašalinimo dieną. Tokios pasekmės kyla iš fakto, kad stovyklos organizatorius negali užtikrinti Dalyvio saugumo ir sveikatos neturėdamas reikiamų duomenų, dokumentų ir informacijos apie stovyklos Dalyvį.

 

Duomenų naudojimas korespondencijai

 

Bendrovė „Druskininkų Maratonas“ pasilieka teisę, siųsti pranešimus, apie kuriuos gavėjas nėra įspėtas, asmenims, kurių duomenys buvo surinkti organizuojant stovyklą. Pranešimuose pateikiami duomenys, kurie yra tiesiogiai susiję stovyklos organizavimu ir kitomis veiklomis vaikams, futbolo treniruotėmis suaugusiesiems, nekomerciniais laiškais (pvz., norais) bei komercine informacija, susijusia su bendrovės paslaugomis. Jei norite atsisakyti gauti tokią informaciją apie bendrovės „Druskininkų Maratonas“ paslaugas ir akcijas, siųskite el. laišką su tema „reklaminės medžiagos atsisakymas“ adresu info@feyenoordcamp.lt, kas reikš, kad tokia informacija jums nebebus siunčiami.

 

„Druskininkų Maratonas“ partneriai ir rėmėjai

 

Privatumo politika nėra susijusi su paslaugomis ir bendrovėmis, kurių kontaktiniai duomenys pateikiami bendrovės „Druskininkų Maratonas“ svetainėse. Jei paslauga apima nuorodas į kitas svetaines, „Druskininkų Maratonas“ pasilieka teisę neprisiimti atsakomybės dėl privatumo politikų, kurias taiko tokių domenų ir svetainių savininkai. Privatumo politika taip pat nėra susijusi su paslaugomis, teikiamomis kitų asmenų per bendrovės „Druskininkų Maratonas“ svetaines arba jas naudojant, jei šias paslaugas teikia tokie asmenys savo, o ne „Druskininkų Maratonas“ vardu.

 

Stovyklos lankytojų ir „Druskininkų Maratonas“ svetainių identifikavimas

 

„Druskininkų Maratonas“ gali įdiegti kompiuterinę sistemą su paslaugos informacija, kuri identifikuos vartotoją. Ši informacija paprastai vadinama slapukais, kuriuos standartiškai naudoja daug svetainių. Slapukai saugomi jūsų kompiuteryje, o ne „Druskininkų Maratonas“ svetainėse. Naudodama slapukus, bendrovė „Druskininkų Maratonas“ yra informuojama, kaip ir kada lankytojai naudoja savo svetaines, kas leidžia jiems koreguoti portalų funkcionalumą ir išteklius pagal klientų poreikius. Jei nenorite gauti slapukų arba norite būti informuotas apie juos, parinkite atitinkamas naršyklės nuostatas, jei tokia galimybė yra.

 

Pakeitimai

 

Bendrovė „Druskininkų Maratonas“ pasilieka teisę keisti privatumo politiką, portalo išteklius, susijusius su stovyklomis, jų svetainėmis, bendrovė gali atlikti modifikacijas arba netgi uždrausti prieigą prie jos portalo / svetainių. Pakeitimai gali būti atliekami bet kada, o portalo / svetainės vartotojai gali, tačiau neprivalomai, būti apie tai informuoti. Jokie pakeitimai nedaro įtakos pagrindinei taisyklei, kuri numato, kad Dalyvių ir jų tėvų / globėjų asmens duomenys negali būti teikiami arba peržiūrimi trečiųjų asmenų (išskyrus stovyklos vadovui ir kuratoriams).

 

Visi klausimai, susiję su privatumo politika, turi būti siunčiami adresu info@feyenoordcamp.lt

feye-logo-fr-sponsors.png
LFF_Federation Logo_WHITE_CMYK.png
LJFUA_logo_white.png
feye-logo-sportpoint.png
Vilnius-png.png
bottom of page