top of page

Registracija
į 2023 m. stovyklą

Birželio 30- Liepos 5 dienomis,

icon-supazindinimas.png

Stovyklautojo

informacija

family-room.png

Atsakingo asmens

informacija

insurance.png

Susipažinkite su

stovyklos taisyklėmis

2023 m. „Feyenoord“ futbolo akademijos stovykla Lietuvoje

BENDROSIOS NUOSTATOS

Stovyklos Organizatorius yra įmonė „Druskininkų maratonas“, kurios buveinė registruota adresu Mizarų g. 52, Druskinininkai (įmonės kodas) 302918946.

 1. Šiose Taisyklėse yra nustatytos dalyvavimo 2023 m. „Feyenoord“ futbolo akademijos stovykloje sąlygos.

 2. Stovyklos partneris – ROTERDAMO futbolo klubas „FEYENOORD“.

 3. „Feyenoord“ futbolo akademijos stovykloje futbolo užsiėmimai (treniruotės) vyks pagal Roterdamo futbolo klubo „Feyenoord“ metodiką, prižiūrint patyrusiems aukštos kvalifikacijos „Feyenoord“ treneriams ir padedant kvalifikuotiems treneriams iš Lietuvos.

 4. Preliminarią „Feyenoord“ futbolo akademijos stovyklos programą galite rasti svetainėje www.feyenoordcamp.lt, Organizatorius programą atnaujina.

 5. „Feyenoord“ futbolo akademijos stovykla vyks laikotarpiu nuo 2023-06-30 iki 2023-07-05, Lietuvoje.

 6. Dalyvių skaičius ribotas.

DALYVAVIMO STOVYKLOJE TAISYKLĖS IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 1. Paraišką dėl dalyvavimo stovykloje galima pateikti tik pildant registracijos formą, pateiktą svetainėje www.feyenoordcamp.lt.

 2. Išsiųsdami šią paraišką dėl dalyvavimo stovykloje sutinkate su dalyvavimo sąlygomis (pateiktos svetainėje www.feyenoordcamp.lt ir stovyklos dalyvio kvalifikacinėje kortelėje).

 3. Paraišką dėl dalyvavimo stovykloje gali užpildyti vienas iš Dalyvio tėvų / globėjų.

 4. Stovykloje gali dalyvauti nuo 2009 m. iki 2015 m. gimę vaikai.

 5. Norint dalyvauti stovykloje, būtina iš anksto užpildyti ir atsiųsti II dalies 1 punkte minėtą registracijos formą, pareiškiant sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, taip pat sumokėti visą kainą už dalyvavimą stovykloje pagal Taisyklėse pateiktą tvarką.

 6. Dabartinis stovyklos kainos pasiūlymas pateiktas svetainėje www.feyenoordcamp.lt.

 7. Įmoka už dalyvavima (suma – 549 EUR su gyvenimu (Kaina galioja iki 05.31)  arba 449 EUR be gyvenimo (Kaina galioja iki 05.31)) turi būti pervesta į įmonės „Druskininkų maratonas“ banko sąskaitą LT753500010001024070 iškart po registracijos. Dalyvavimas patvirtinimas tik apmokėjus. Galima mokėti dalimis. Dėl mokėjimo dalimis susisiekite telefonu arba el.paštu.

 8. Jeigu dėl kokio nors incidento vaikas negalės dalyvauti stovykloje, jo tėvai / globėjai turi pranešti apie nedalyvavimą elektroninio pašto adresu info@feyenoordcamp.lt

 9. *Tokiais atvejais „Druskininkų maratonas“ grąžins dalį įmokų, remdamasi toliau nurodytomis sąlygomis: Dalyvio sunkios ligos atveju, kai tai pagrindžiama gydytojo pažyma, arba artimo šeimos nario mirties atveju. 100 EUR įmoka nebus grąžinama.

 10. Organizatorius neįsipareigoja grąžinti sumokėtų įmokų už dalyvavimą „Feyenoord“ futbolo akademijos stovykloje, jei Dalyvis neatvyksta į stovyklą arba atsisako joje dalyvauti po stovyklos pradžios datos.

 11. Dalis kainos, sumokėtos už dalyvavimą „Feyenoord“ futbolo akademijos stovykloje, grąžinama III dalies 1 ir 2 punktuose numatytais atvejais. Organizatorius nekompensuoja jokių kitų tėvų / globėjų patirtų išlaidų, susijusių su vaiko rengimu stovyklai.

 12. Organizatorius, priimdamas įmoką už dalyvavimą stovykloje, gali pateikti sąskaitą ar PVM sąskaitą faktūrą tik tuo atveju, jei registruojantis asmuo registracijos metu pateikia rašytinį prašymą.

ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Organizatorius pasilieka teisę nenugalimos jėgos atveju atšaukti stovyklą, jeigu ją įgyvendinti bus per sunku ar neįmanoma dėl priežasčių, kurių Organizatorius negali kontroliuoti (pvz., dėl politinės situacijos, stichinių nelaimių, sveikatos sutrikimų ir kt.).

 2. Organizatorius pasilieka teisę atšaukti stovyklą, jeigu vienos stovyklos dalyvių skaičius neviršija 50 asmenų.

 3. Organizatorius negrąžina pinigų už paslaugas, kuriomis Dalyvis nepasinaudojo dėl savo kaltės, pvz., jeigu jis pavėluoja į stovyklą, dalyvauja trumpesnį laiką, yra pašalinamas iš stovyklos remiantis šių Taisyklių V dalies 12, 13 ir 14 punktais, atsisako dalyvauti pasirinktoje veikloje, įtrauktoje į programą, atsisako valgyti ar naudotis stovyklos pramogomis.

 4. Organizatorius Dalyvius, kurie pasirinko stovyklą su apgyvendinimu, apgyvendina dviviečiuose/ triviečiuose kambariuose su vonios kambariais ir suteikia visišką išlaikymą.

 5. Organizatorius suteikia Dalyviams sportinę aprangą, kuri tampa Dalyvių nuosavybe.

 6.  

 7. Organizatorius aprūpina Dalyvius mineraliniu vandeniu per treniruotes ir visos viešnagės metu.

 8. Organizatorius stovyklos metu suteikia Dalyviams būtiną pagrindinę medicininę priežiūrą.  

 9. Organizatorius prisiima atsakomybę už Dalyvių saugumą nuo jų atvykimo momento ir registracijos pirmą stovyklos dieną iki to momento, kai Dalyvius iš jų apgyvendinimo stovykloje vietos pasiima jų Tėvai / Globėjai.

 10. Organizatorius stovyklos metu užtikrina profesionalią kvalifikuotų trenerių grupę.

 11. Organizatorius suburia profesionalią mentorių grupę ir paskiria stovyklos vadovą, turintį pagal Lietuvos įstatymus būtiną kvalifikaciją.

 12. Organizatorius užtikrina, kad stovykla, atitinkanti formalius reikalavimus.

 13. Organizatorius neprisiima atsakomybės už jokius stovyklos eigos pokyčius, kurių Organizatorius negali kontroliuoti, pvz., oro sąlygos, viešbučio intervencija, vietos institucijų veiksmai, valstybinės valdžios ar savivaldos institucijų ir kitų institucijų ar juridinių asmenų sprendimai.

 14. Organizatorius prisiima atsakomybę už tinkamą stovyklos programos vykdymą. Numatyta stovyklos programa bus išsiųsta Tėvams / Globėjams paraiškose nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau nei prieš savaitę iki stovyklos pradžios.

 15. Organizatorius neprisiima jokios materialinės atsakomybės už Dalyvių pinigus, mokėjimo korteles, vertingus daiktus, garso bei vaizdo įrangą, mobiliuosius telefonus, asmeninius daiktus ir kt.

 16. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už situacijas, atsiradusias dėl to, kad Stovyklos dalyvio kvalifikacinėje kortelėje ar paraiškos formoje buvo pateikta neišsami informacija.

 17. Organizatorius draudžia stovyklos vadovui ir mentoriams skambinti Dalyvių mobiliaisiais telefonais, laikomais saugykloje.

 18. Organizatorius nepadengia jokių papildomų išlaidų, kurias Dalyviai patyrė dėl dalyvavimo stovykloje.

STOVYKLOS DALYVIŲ TĖVŲ IR GLOBĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Dalyvio tėvai / globėjai prisiima materialinę ir finansinę atsakomybę už bet kokią žalą ar nuostolius, patirtus dėl Dalyvio kaltės jam dalyvaujant stovykloje.

 2. Dalyvio tėvai / globėjai padengia visas papildomas išlaidas, patirtas dėl vėlavimo paimti Dalyvį iš stovyklos.

 3. Dalyvio tėvai / globėjai padengia visas papildomas išlaidas, patirtas dėl Dalyvio atvykimo į stovyklą prieš terminą.

 4. Vienas iš Dalyvio tėvų / globėjų turi ne vėliau kaip stovyklos pradžios dieną pateikti Organizatoriui tinkamai užpildytą Stovyklos dalyvio kvalifikacinę kortelę, pasirašytas šias Taisykles ir Privatumo politiką, taip pat medicininio pažymėjimo kopiją.

 5. Vienas iš Dalyvio tėvų / globėjų turi Stovyklos dalyvio kvalifikacinėje kortelėje pateikti visą teisingą ir svarbią informaciją, susijusią su vaiko elgesiu ir sveikata.

 6. Vienas iš Dalyvio tėvų / globėjų turi pristatyti ir paimti stovyklos Dalyvį. Organizatorius nepadengia jokių transporto išlaidų.

 7. Vienas iš Dalyvio tėvų / globėjų įsipareigoja paimti vaiką iš stovyklos sutartą dieną ir sutartu laiku. Kitu atveju stovyklos vadovas veikia vadovaudamasis Lietuvos įstatymais.

 8. Pareikalavus stovyklos vadovui ar mentoriui, vienas iš Dalyvio tėvų / globėjų, paimantis Dalyvį iš stovyklos, privalo pateikti savo asmens tapatybės dokumentą.

 9. Dalyvį turi paimti iš stovyklos jo tėvai / globėjai, nurodyti registracijos formoje. Jeigu Dalyvį paima kitas asmuo, reikia pateikti šiam asmeniui suteiktą įgaliojimą, išduotą ir pasirašytą vieno iš Dalyvio tėvų / globėjų (pateikiant išsamius vaiką paimančio asmens duomenis įskaitant asmens kodą, registracijos adresą ir telefono numerį, taip pat vieno iš tėvų / globėjų asmens tapatybės dokumento kopiją). Įgaliojimas turi būti pateiktas Organizatoriui vaiko atvykimo į stovyklą dieną. Vaiką paimantis asmuo turi pateikti savo asmens tapatybės kortelę vaiko paėmimo dieną.

 10. Vienas iš Dalyvio tėvų / globėjų turi informuoti Dalyvį apie šių Taisyklių V dalies nuostatas ir įpareigoti vaiką jų laikytis.

 11. Jei Dalyvis pasirinko stovyklą be apgyvendinimo, tėvams/globėjams tenka visa atsakomybė pristatyti ir pasiimti dalyvį į/iš nurodytos vietos.

STOVYKLOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Dalyvis privalo turėti medicininę pažymą, kurioje nurodyta, kad nėra jokių futbolo treniruočių kontraindikacijų, ir kuri turi būti įtraukta į Stovyklos dalyvio kvalifikacinės kortelės turinį.

 2. Stovyklos Dalyvis privalo turėti visus stovyklai reikalingus daiktus, nurodytus svetainės www.feyenoordcamp.lt skiltyje „ Svarbi informacija“.

 3. Dalyvis sutinka su Organizatoriaus parengta programa ir dalyvauja visoje veikloje.

 4. Dalyvis įsipareigoja laikytis visų Organizatoriaus atstovų – vadovo, mentoriaus, trenerių ir Organizatoriui atstovaujančio asmens – nurodymų ir rekomendacijų.

 5. Dalyvis įsipareigoja laikytis visų reglamentų ir taisyklių, susijusių su gyvenimo ir saugos stovykloje organizavimu.

 6. Dalyvis turi stovykloje laikytis tvarkos, ypač savo kambaryje, valgykloje, sporto ir rekreacinės veiklos vietoje.

 7. Šviesa išjungiama nuo 21: 30 iki 7:00 val.

 8. Dalyvis, nepranešęs mentoriui ir stovyklos vadovui ir negavęs jų sutikimo, negali išvykti iš stovyklos (įskaitant viešbutį, sporto salę, futbolo aikštelę).

 9. Organizatorius draudžia Dalyviui stovykloje turėti kompiuterinių žaidimų, žaidimų pultų, planšetinių kompiuterių, „iPad“ ir kitų žaidimo prietaisų.

 10. Dalyvis turi atiduoti savo mobilųjį telefoną mentoriui. Mobiliaisiais telefonais galima naudotis kasdien po vakarienės, nuo 18:00 iki 20:00 val. Kitu laiku ir skubiais atvejais su Dalyviu galima susisiekti per stovyklos vadovą ar mentorių.

 11. Jeigu Dalyvis rimtai ar nuolatos pažeidžia stovyklos taisykles, Organizatorius gali nuspręsti pašalinti stovyklos Dalyvį. Visas su šia situacija susijusias išlaidas padengs Dalyvio tėvai / globėjai.

 12. Stovykloje draudžiama rūkyti cigaretes, gerti alkoholį ir vartoti svaigalus. Šią taisyklę pažeidęs Dalyvis nedelsiant šalinamas iš stovyklos ir išsiunčiamas namo jo tėvų / globėjų sąskaita.

 13. Stovyklos vadovo nuomone, amoraliai pasielgęs Dalyvis gali būti pašalintas iš stovyklos jo tėvų / globėjų sąskaita.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TEISĖS Į ATVAIZDĄ

 1. „Druskininkų maratonas“ įmonė (adresas Mizarų 52, Druskininkai) yra Dalyvių ir jų Tėvų / Globėjų asmens duomenų administratorė.

 2. Tėvai / globėjai turi teisę patikrinti, taisyti, atnaujinti, papildyti ar panaikinti savo pateiktų asmens duomenų turinį vadovaudamiesi BDAR Nepilnamečiai Dalyviai tokios teisės neturi. Išsamios asmens duomenų apsaugos taisyklės pateiktos Privatumo politikoje svetainėje www.feyenoordcamp.lt.

 3. Organizatorius pasilieka teisę neatlygintinai naudoti stovyklos Dalyvio atvaizdus rinkodaros tikslais (be kitų tikslų, juos naudoti interneto svetainėse, spaudoje, televizijoje, kataloguose, aplankuose, lankstinukuose), jei nufotografuotas atvaizdas susijęs su stovykla, kurioje Dalyvis dalyvavo.

 4. Organizatorius pasilieka teisę skelbti informaciją apie Dalyvį ir jo futbolo srities pasiekimus, susijusius su Organizatoriaus vykdoma veikla, ir pasibaigus stovyklai. Tokia informacija gali būti skelbiama internete, spaudos straipsniuose ar medžiagoje, kurioje reklamuojamos Organizatoriaus stovyklos ar jo vykdoma veikla.

 5. Vienas iš Dalyvio tėvų / globėjų pateikia sutikimą naudoti atvaizdą taip, kaip nurodyta VI dalies 3 ir 4 punktuose, pasirašydamas ir pripažindamas šias Taisykles ir Privatumo politiką.

 6. VI dalies 5 punkte minėtą sutikimą galima bet kada atšaukti Organizatoriaus adresu išsiunčiant pasirašytą atitinkamą paraišką. Sutikimo atšaukimas įsigalioja nuo tos dienos, kai atitinkamą paraišką gauna Organizatorius.

TAISYKLIŲ IR PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAS

 1. Šios Taisyklės ir Privatumo politika įsigalioja nuo to momento, kai jos paskelbiamos svetainėje http://www.feyenoordcamp.lt.

 2. Įmonė „Druskininkų maratonas“ kartais gali pakeisti Taisykles ir Privatumo politiką. Atlikusi atitinkamus pakeitimus, įmonė „Druskininkų maratonas“ parengia ir svetainėje http://www.feyenoordcamp.lt paskelbia naują Taisyklių ir (arba) Privatumo politikos versiją.

 3. Visi Taisyklių ir (arba) Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo svetainėje www.feyenoordcamp.lt dieną.

 4. Dalyvis ir vienas iš jo tėvų / globėjų sutinka ir pripažįsta, kad, jeigu Dalyvis ir (arba) vienas iš jo tėvų / globėjų naudojasi paslaugomis po Taisyklių ir (arba) Privatumo politikos pakeitimo datos, tai reiškia, kad Dalyvis ir vienas iš jo tėvų / globėjų sutinka su nauja Taisyklių ir Privatumo politikos versija.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Dalyvis ir vienas iš jo tėvų / globėjų sutinka, kad įmonė „Druskininkų maratonas“ elektroniniu paštu jiems siųstų pranešimus, įskaitant pranešimus, susijusius su šių Taisyklių ir (arba) Privatumo politikos pakeitimu, arba pateiktų skelbimus „Druskininkų maratonas“ valdomų paslaugų ir informacinių paslaugų teikimo priemonėmis.

 2. Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų tampa negaliojanti, ji bus pašalinta ir tai neturės įtakos kitoms Taisyklių ir (arba) Privatumo politikos nuostatoms. Kitos Taisyklių ir (arba) Privatumo politikos nuostatos bus galiojančios ir saistančios Dalyvio ir vieno iš jo tėvų / globėjų atžvilgiu.

 3. Šioms Taisyklėms, Privatumo politikai, taip pat Dalyvio, vieno iš jo tėvų / globėjų ir įmonės „Druskininkų maratonas“ santykiams, atsirandantiems dėl šių Taisyklių ir (arba) Privatumo politikos, visada taikomi Lietuvos teisės aktai.

 4. Visiems reikalams, nereglamentuotiems šiose Taisyklėse, taikomos Civilinio kodekso nuostatos.

 5. Dalyvis ir vienas iš jo tėvų / globėjų sutinka bet kokius ginčus su įmone „Druskininkų maratonas“ patikėti spręsti tik Lietuvos teismų jurisdikciją atitinkančiomis priemonėmis ir visi ginčai, galintys kilti dėl dalyvavimo stovykloje, bus sprendžiami teisme, kuris atitinka įmonės „Druskininkų maratonas“ registruotos buveinės vietai taikomą jurisdikciją.

 6. Lietuviškų šių Taisyklių ir Privatumo politikos versijos yra galutinės ir saistančios. Versijos kita kalba (jeigu taikoma) yra tik Taisyklių ir Privatumo politikos vertimai ir jos laikomos pagalbinėmis.  

 7. Įmonė „Druskininkų maratonas“ neteikia teisinių konsultacijų dėl Taisyklių ir Privatumo politikos turinio. Jeigu Dalyvis ir vienas iš jo tėvų / globėjų nesupranta kurios nors Taisyklių ir (arba) Privatumo politikos nuostatos turinio, jie turi patys pasirūpinti profesionalaus advokato ar teisininko teisinėmis konsultacijomis.

 8. Sutikimas su Taisyklėmis ir Privatumo politika įmonei „Druskininkų maratonas“ reiškia, kad šie dokumentai buvo perskaityti ir suprasti, jų teisinis poveikis skaitytojams yra žinomas ir kad Dalyvis ir vienas iš jo tėvų / globėjų įsipareigoja laikytis šių prievolių.

Svarbi informacija: jeigu teisingai užpildėte registracijos formą ir sutikote su sąlygomis bei taisyklėmis, po registracijos į jūsų el.paštą bus atsiųstas laiškas su tolimesne informacija (mokėjimo nurodymai, stovyklos informacija). Tik sėkmingai įvykdžius mokėjimą registracija bus laikoma sėkminga (būsite taip pat informuoti el.paštu). Jeigu registruojantis ar atliekant mokėjimus įvyko bet kokių nesklandumų būtinai kreipkitės į organizatorius el.paštu info@feyenoordcamp.lt arba telefonu +370 614 45500.

feye-button-bigCTA.png
feye-logo-fr-sponsors.png
LFF_Federation Logo_WHITE_CMYK.png
LJFUA_logo_white.png
feye-logo-sportpoint.png
Vilnius-png.png
bottom of page